Dyrepass
Vilkår
Vilkår

Vilkår for bruk av AniPort.no

Sist oppdatert: 21.10.2020

Portalen https://www.aniport.no drives av AniPort AS, (Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger. Organisasjonsnummer: 924589973

 
AniPort.no er en online plattform som kobler kunder og verter som ønsker å tilby tjenester for kunder heretter kalt «tjenester». Disse tjenestene tilbys på AniPort.no og ved å bruke portalen samtykker du følgende vilkår:
 

Nettstedet og tjenesteytelsen må kun benyttes av personer som er 18 år eller eldre.
 

Nettstedet omhandler en online plattform hvor verter kan lage annonser og tilby dyrerealterte tjenester, og kunder kan få kjennskap til og bestille disse tjenestene.
 

Du aksepterer at AniPort ikke er en del av eventuelle avtaler inngått mellom verter og kunder. AniPort har ikke bruker til bruker-kontakt og kan ikke kontrollere brukernes eller vertenes adferd. Derfor må brukerne løse eventuelle problemer, tvister eller bekymringer direkte med hverandre. AniPort har ikke ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom.
 

Endring av vilkår

Ved bruk av AniPort.no, aksepterer du å være bundet av disse vilkårene. Du aksepterer at vi kan endre vilkår og regler, og at slike endringer er gjeldende umiddelbart etter at de er offentliggjort på nettstedet. Du bør derfor løpende gjennomgå vilkår og regler når du bruker nettstedet. Fortsatt bruk av nettstedet fører til at vilkårene er godtatt. Endringer som innebærer en stor endring for våre brukere vil bli sendt på e-post.

Om plattformen AniPort.no

Nettstedet er en dyreportal som knytter sammen ulike tjenestetilbydere med kunder hvor verter kan registrere seg og opprette annonser. Her kan de tilby dyrerelaterte tjenester hvor medlemmer kan bestille de tjenestene som tilbys via de registrerte annonsene.

AniPort stiller sin plattform til disposisjon, og sørger for en sikker betalingsløsning, videreutvikling av tjenesten samt drift og markedsføring av portalen.

AniPort tilbyr ikke selv dyrerealterte tjenester, og vårt ansvar er begrenset til den tekniske driften av portalen samt håndtering av betalingen mellom verter og kunder. AniPort gjennomgår alle annonser og tar en ID-kontroll av alle verter under registreringen. AniPort har ingen ansvar ovenfor innholdet på den enkelte annonse eller tjenesteytelser, kvalitet, tilstand, lovlighet eller egnethet av den eller de tjenestene de tilbyr. AniPort har lagt ned grundig arbeid i brukervennlighet, informasjonsinnhenting og informasjonsflyt slik at man som kunde skal få et så riktig som mulig inntrykk av den aktuelle verten. Gjennom grundig arbeid og strenge krav til innhold har vi gjort det vi kan for å gjøre prosessen med bestilling og utøvelse best mulig. Våre veterinærer gjennomgår alle annonsene for å kvalitetssikre innholdet.

AniPort er ikke ansvarlig for og fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for innholdet på annonsene og kvaliteten på den tjenesten som tilbys. AniPort er kun en formidler og er ikke ansvarlig for utøvelsen av den aktuelle tjenesten.

AniPort har ulykkesforsikring på dyrene som deltar på tjenestene overnatting, hundepass, hundelufting. Eier er selv ansvarlig for sykdom som oppstår under oppholdet. Skader og ulykker som oppstår under gjennomføringen av dyreopplevelser dekkes ikke, og det er viktig å informere kunden om risikoen som tas ved å delta på aktiviteten.

AniPort sin portal skal ikke brukes til å reklame for konkurrerende virksomheter.

Forholdet mellom partene

Med unntak av det som uttrykkelig er fremsatt her, med hensyn til AniPort sin funksjon som formidler og betalingsformidler mellom brukere, skal forholdet mellom partene ifølge denne avtalen utelukkende være som uavhengig part i kontrakten. AniPort selger ikke dyrerelaterte tjenester og skal ikke under noen omstendighet anses som part i kontrakt om levering av tjenesten.


Partene bekrefter uttrykkelig at det å være godkjent og verifisert vert ikke er en avtale om ansettelse, og at det som følge av dette heller ikke etablerer et ansettelsesforhold mellom verten og AniPort.

Registrering

For å bruke portalen AniPort.no må du registrere deg som bruker på siden. Hvis du velger å melde deg på tjenesten, aksepterer du å registrere riktige og fullstendige opplysninger om deg selv samt å holde opplysningene oppdatert. Ved registrering kan du melde deg på vårt nyhetsbrev og du kan melde deg av ved å trykke «avmeld» i bunnlinjen på nyhetsbrevet.

Alle våre tjenester har aldersgrense 18 år. AniPort forbeholder seg retten til å slette profiler dersom de inneholder formuleringer som er i strid med lover og regler eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Linking til konkurrerende virksomheter er ulovlig både i interne meldinger, på profiler og i annonser. Vi er ikke forpliktet til å opplyse om årsaken til vår beslutning om å slette en registrert bruker.

Bli vert (annonser)

For å kunne tilby tjenester på AniPort.no må du registrere deg som vert på AniPort.no. Du må da gjennomgå verifisering og ID-kontroll gjennom vår betalingsleverandør Stripe. Alle registrerte verter som er verifisert av Stripe vil ha mulighet til å opprette annonser. Annonsene kontrolleres av veterinærer før de publiseres på portalen.

Ved opprettelse av annonse vil du bli bedt om informasjon om verten, vertens hjem, vertens familiemedlemmer og vertens kjæledyr dersom det har betydning for den tjenesten de ønsker å tilby. Det er også nødvendig å registrere egne profiler på vertens kjæledyr dersom de skal delta på aktiviteten. Det opprettes en kalender der ledige tidspunkter skal registreres. Som vert er man forpliktet til å holde denne oppdatert. Annonsen vil deretter bli sendt til godkjenning hvor AniPorts veterinærer kvalitetssjekker informasjonen og bildene. Når annonsen er godkjent er det åpent for bestilling for kunder på portalen. Det er ikke mulig å endre prisen på tjenesten etter at en bestilling er godkjent av verten.

AniPort har rett til å slette, deaktivere eller endre en annonse som er i strid med våre vilkår eller av andre grunner anses som uegnet for portalen. En slik handling krever ikke begrunnelse, men verten vil varsles om slettingen på e-post. Linker til konkurrerende virksomheter blir automatisk fjernet.

Du aksepterer at du som vert hos AniPort er ansvarlig for alt innhold som er på din annonse, og du er ansvarlig for å holde informasjonen oppdatert. Du erklærer også at du ved publisere annonsen ikke bryter eksisterende avtaler mellom deg og en tredjepart, at annonsens innhold ikke er i strid med norsk lovgivining og at annonsens innhold eller bilder ikke eies av en tredjeperson.

Når man er registrert som vert er man ansvarlig for å innhente nødvendig tillatelser og lisenser som kreves for å utføre den nødvendige tjenesten. AniPort er ikke ansvarlig dersom en vert mangler nødvendige tillatelser for å gjennomføre den avtalte tjenesten.

Du som vert er ansvarlig for å sette deg inn i forsikringsreglene og kontrollere at du har tilstrekkelig dekning for den tjenesten du tilbyr, samt gjøre kundene oppmerksomme på sin egen forsikringsdekning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å sjekke at har egen ulykkesforsikring. AniPort fraskrives seg ethvert ansvar for personskade som skjer i forkant, under eller i etterkant av utført tjeneste.

Skader som skjer under utførelsen av tjenesten

Som vert hos AniPort er du kjent med risikoen for eventuelle skader, inkludert skader på din eiendom, tingskade og personskade som du eller andre kan bli påført. Verken AniPort eller kunden har ansvar for å erstatte eller dekke skader på personer, din eiendom eller ting som måtte være forårsaket under utførelsen av den tjenesten du tilbyr. Det er en sterk anbefaling fra AniPort at forhåndsmøte gjennomføres før oppholdet for å redusere risikoen for skader.

AniPort har ulykkesforsikring på dyrene som benytter seg av dyrepass, hundelufting og dagpass, men ingen forsikring for personskade verken på vert eller kunde. Ved å benytte våre tjenester aksepterer man risikoen med den enkelte aktiviteten. AniPort anbefaler å sjekke egen forsikringsdekning i forbindelse med kjøp av tjenester.

Dyr som ikke blir hentet

Dersom du som kunde ikke henter ditt dyr til avtalt tid og sted aksepterer du at verten kan levere dyret inn på kennel på din regning og risiko. Dersom det ikke oppnås kontakt med eier innen syv virkedager har vert tillatelse til å omplassere eller avlive dyret på eiers regning.

Skatt
Som vert hos AniPort er det ditt ansvar å melde inn inntektene til Skatteetaten. I hvilke tilfeller dette skal gjøres og hvordan det gjennomføres avgjøres av Skatteetaten. Les mer på Skatteetaten.no. Vi anbefaler at alle kontakte Skatteetaten direkte for å høre hvordan inntektene skal meldes inn salg av din type tjenesten.

Ved å registrere seg som vert hos AniPort bekrefter du at du/ditt firma betaler skatt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Opplysninger på nettstedet

AniPort kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

AniPort.no har et mål om å ha et operativt og feilfritt nettsted, og det arbeides hele tiden med å forbedre portalen. Desom du finner feil på siden ber vi om at du kontakter AniPort på kundeservice@aniport.no.

Immaterielle rettigheter

Eieren av opphavsrett og varemerker, navn, logoer og innhold på AniPort.no er AniPort AS. Innholdet på AniPort.no kan ikke endres, kopieres, videreselges, lastes ned, overføres eller brukes uten skriftlig tillatelse fra AniPort.

Din informasjon og bilder

Ved å laste opp bilder på portalen AniPort.no bekrefter du at du har alle rettigheter knyttet til bildene du laster opp. Du tillater også at AniPort kan bruke de opplastede bildene i sin markedsføring.

Vertenes egnethet

Disse vilkårene pålegger medlemmene å gi nøyaktige opplysninger, men AniPort er ikke ansvarlig for at verten innehar de påståtte egenskaper eller annet som oppgis på profilen. Kunden er selv ansvarlig for å avgjøre egnetheten av verter som man kommer i kontakt med via nettstedet. Dersom kunden opplever at verten ikke er egnet til utøvelsen av tjenesten, må AniPort kontaktes.

Cookies

Vårt nettsted benytter seg av cookies, som er en automatisert analyse av nettstedet vårt. Ved å bruke vår portal godkjenner du at vi bruker automatisk lagring via cookies. I henhold til lovgivningen skal alle som besøker et nettsted med cookies informeres om at nettstedet inneholder cookies, og hva disse informasjonskapslene brukes til og hvordan de kan brukes. En cookie er en tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre i din nettleser. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookien kan brukes til å overvåke en brukers surfing, målrette reklame og optimalisere nettsted.

AniPort bruker cookies for å følge med på hva en bruker gjør på siden, innlogging, måle trafikk, eksponering og analyse av markedsføringen. På AniPort.no sporer vi trafikken med hjelp av analyseverktøyet, Google Analytics samt Facebook pixel som gir oss mulighet til å målrette annonser og reklame på sosiale medier. 

Linker til andre nettsteder

Portalen kan i enkelte tilfeller inneholde linker eller navn til andre nettsider som kontrolleres av andre enn AniPort. AniPort har ikke noe ansvar for innholdet eller hvordan informasjon brukes av disse nettstedene. AniPort kan ikke stilles til ansvar for innholdet på disse nettstedene og har ikke godkjent innholdet som finnes på de aktuelle nettstedene.

Skadesløs

Du skal holde AniPort skadesløs og dermed frita våre medarbeidere og samarbeidspartnere fra ansvar samt mot alle krav og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand), erstatningsansvar, bøter og skatter som oppstår i forbindelse med bestilling, utøving eller i etterkant av gjennomført tjeneste.   

Forespørsel, booking og betaling

Via vår nettportal formidler AniPort tjenester til kunder innenfor kjæledyrmarkedet. Som vert velger man egne priser, og AniPort legger sin provisjon samt betalingsgebyr på topp av vertens pris. Verten annonserer for sine tjenester via annonser på portalen, og kunden bestiller og betaler for tjenesten på portalen basert på informasjonen som oppgis i annonsen. Prisene som oppgis som totalpris for tjenesten innholder mva og betalingsgebyr til Stripe.

Bestilling og betaling for tjenestene skal gjøres via portalen. Dersom betaling gjøres utenfor nettstedet vil det ved førstegangshendelse påløpe en bot på 10 000 kr for verten. Dersom betaling utenfor portalen gjentar seg vil AniPort utestenge verten fra plattformen.

AniPort overfører betalingen (fratrukket servicegebyret og AniPorts provisjon) til vertens bankkonto etter at oppholdet er fullført. Det foretas fast utbetaling ved utløpet av hver uke, og pengene skal være på vertens bankkonto etter fem virkedager. Første utbetaling kan ta noe lengre tid da Stripe må verifisere alle nye brukere.

Ved sykdom og ulykke hos dyret under utøvelsen av tjenesten

Før levering av dyret må vert påse at man har korrekte kontaktopplysninger for å kunne kontakte kunden under utførelsen av tjenesten. Dersom det oppstår en akuttsituasjon hvor dyret har behov for veterinærbehandling skal kunden kontaktes før behandlingen starter. Kunde er forpliktet til å betale dyrlegeregningen uavhengig av årsaken til behandlingen.

AniPort har ulykkesforsikring på alle dyr som gjennomfører overnatting, dagpass og hundelufting. Forsikringen er gjennom Gjensidige-forsikring, og kunden har mulighet til å søke erstatning gjennom AniPort i etterkant av hendelsen dersom situasjonen faller inne under reglene for dekning. Avgjørelsen om hva som dekkes av forsikringen tas av vårt forsikringsselskap.

For å sende inn krav om dekning må å følgende punkter være gjennomført:

 1. Tjenesten overnatting, dagpass eller hundelufting må være bestilt gjennom AniPorts portal
   
 2. AniPort må motta varsel om skaden innen 48 timer etter at skaden er oppstått
   
 3. Kunden må innsende dokumentasjon for skaden så snart som mulig og senest innen syv dager.
   
 4. Sende inn dokumentasjon på manglende dekning fra egen forsikring innen syv dager. Dersom dyret allerede har forsikring som dekker den aktuelle skaden vil ikke AniPorts forsikring dekke skaden.


Dyreeieren har selv ansvar for å tegne sykdomsforsikring på sitt dyr. Sykdom under utførelsen av tjenesten dekkes på eiers regning/forsikring. AniPort gir ingen dekning til utgifter i forbindelse med sykdom hos dyr under utøvelsen av den aktuelle tjenesten.

Dyreeier godtar at AniPort/vert på eiers regning og risiko kan bestille veterinær til dyret ved mistanke om sykdom. Dersom det skal være begrensninger i behandlingen dyret skal motta i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med verten. Dyreeier vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang behandling av dyret, men dersom man ikke oppnår kontakt vil veterinæren ta avgjørelsen for hva som er det beste for dyret.

Hvis et dyr har lopper/lus eller annet uttøy

AniPort ønsker at alle dyr skal behandles med veterinærmiddel mot flått/lus/lopper senest to uker før avtalt opphold. Dersom det oppdages uttøy under oppholdet er eier økonomisk ansvarlig for å dekke utlegg til behandling av eget dyr og eventuelle dyr hos verten.

Velg riktig vert til ditt dyr

Det er dyreeier sitt ansvar å velge riktig vert til sitt dyr. Dersom ditt dyr er usikker sammen med nye mennesker, dyr eller nye situasjoner, kan det være at bruk av våre tjenester ikke er riktig for ditt dyr. Dersom det er første gang at ditt dyr håndteres av andre anbefaler vi å bestille et kortere opphold første gang for å se at dyret får en positiv opplevelse av oppholdet.

AniPort kvalitetssjekker ID og innhold i annonsen, men det er vertens ansvar å oppgi riktig og nok informasjon slik at kunden kan finne den riktige verten for sitt dyr. Tidligere tilbakemeldinger er en rettledning på hvordan verten oppfattes av andre kunder, men er ingen fast på hvordan neste kunde vil opplevelse tjenesten.

Du aksepterer at AniPort ikke er ansvarlig for skader som oppstår ved utøvelsen av tjenesten.  Dette gjelder både personskade, skade på eiendeler og skade på eget eller andres dyr uavhengig av om skaden er forårsaket av vert, vertens familie, venner av vert, andre dyr eller en tredjepart.

Det er viktig å lage en god og beskrivende profil av ditt dyr for at det skal få best mulig opphold hos sin vert. Dersom dyret har uvaner kan det bli nødvendig å avlyse oppholdet, eventuelt at dyret må hentes under oppholdet. Dette gjelder særlig separasjonsangst, aggresjon mot mennesker/dyr, tygging, usikkerhet og intens bjeffing som det ikke er opplyst om på hundens profil. Dersom ditt dyr har slike uvaner er det viktig at dette drøftes og forklares til verten på forhånd og at man sammen har en forståelse for hvordan oppholdet kan fungere best mulig for alle parter. Dersom man er usikker på om dyret vil fungere hos en vert kan man bestille et kortere opphold på forhånd for å se at det fungerer for både vert og dyr. Vi gjør også oppmerksom på at vi har få familier som ønsker å håndtere slike utfordringer og at AniPort ikke er ansvarlige for å håndtere adferdsproblemer.

Avbestilling og tilbakebetaling

Verten angir sin egen avbestillingsfrist ved opprettelse av annonse, og kunden må forholder seg til denne. Ved å bestille tjenesten av den aktuelle verten godkjenner man som kunde den fastsatte avbestillingsfristen som oppgis i annonsen. Innbetalt beløp vil bli refundert med unntak av servicegebyret.

Dersom vert avlyser vil beløpet bli refundert (fratrekk for betalingsgebyr) uavhengig av tidspunkt for avbestillingen.

Forhåndsmøte

Forhåndsmøte skal alltid gjennomføres, og eier og vert står fritt til å avlyse oppholdet dersom kjemien ikke er korrekt. Vi anbefaler derfor at forhåndsmøte gjøres i god tid før oppholdet starter slik at man har god tid til å finne andre løsninger dersom verten ikke føles riktig. Kunden er ansvarlig for at forhåndsmøte blir gjennomført. 

Ansvarsbegrensning og erstatning

Dersom du bestiller eller tar i mot bestilling gjennom AniPort.no aksepterer du følgende risiko:

Du forstår at det er en risiko som følger med å håndtere et fremmed dyr som ikke er vant til deg (og din familie). Du aksepterer risiko for personskade, død eller invaliditet som kan skyldes håndtering av dyret i eller utenfor ditt hjem, eller eventuelle skader, tap eller skade på eiendom eller personlige eiendeler, som tilhører deg eller andre beboere i din husholdning.

Du bekrefter at du vil holde AniPort, AniPorts verter og deres medarbeidere skadesløse fra ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå som følge av utøvelsen av den utførende tjenesten. Denne fraskrivelsen gjelder uten begrensning, sykdom, ulykker og skader som kan oppstå som følge av utøvelsen av tjenesten.

Oppsigelse og kansellering

AniPort gis tillatelse til å slette og deaktivere din konto dersom du handler i strid med vilkårene, gjeldende lovgivning eller på annen måte opptrer støtende eller upassende.

Du kan kansellere din AniPort-konto til enhver tid ved å sende en e-post til kundeservice@aniport.no. Merk at du ved sletting av konto fortsatt er ansvarlig for bestillinger som du har mottatt før slettingen av kontoen. Dersom kontoen slettes fra AniPort.no er det ikke mulig å gjenskape innholdet på profilen eller annonsen din.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med Norsk rett.

Diverse

Disse vilkårene erstatter alle tidligere, motstridende eller andre vilkår som er kommunisert på AniPort.no.

AniPort forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på AniPort.no. Du bør besøke denne siden fra tid til annen og gjennomgå de aktuelle vilkår som er bindende for deg. Dersom endringene i vilkårene etter vår vurdering innebærer en vesentlig endring av vilkårene vil disse bli sendt ut på e-post. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på AniPort.no, godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke AniPort.no

  ;